آلکالوز تنفسی

0
7917
آلکالوز تنفسی - گروه کادر درمان پرستاری و متخصصین علوم پزشکی و داروشناسی طب لاین - خونریزی های مغزی - دی اکسیدکربن
ABG

هرعاملی که باعث دفع زیاد دی اکسیدکربن وباعث کاهش سطح CO2 خون و افزایش PH، تاکیکاردی، گیجی،تهوع واستفراغ، تشنج،هیپوکالمی، سردرد،شود آلکالوز تنفسی خواهیم داشت. درمراحل اولیه ی اکثربیماریها ، بدلیل اضطراب واسترس وافزایش تعداد تنفس ودفع زیاد CO2 معمولا آلکالوز تنفسی داریم مثلا در ادم ریه، یا پنومونی یا ARDS, یا خونریزی های مغزی و CVA, مننژیت ابتدا بدنبال هیپرونتیلاسیون آلکالوز تنفسی داریم .درصورت کاهش هوشیاری وکاهش تهویه اسیدوز تنفسی ایجاد میشود. گروه کادر درمان پرستاری و متخصصین علوم پزشکی و داروشناسی طب لاین می تواند شما را در مباحث پزشکی و پرستاری راهنمایی کنند.

آلکالوز تنفسی

در صعود به ارتفاعات،تب، سپسیس، پنوموتوراکس،تروما به توراکس،تروما به سر،  همه درابتدا دفع CO2 و افزایش PH وآلکالوز تنفسی داریم. اگه بیمار تحت ونتیلاتور هست وآلکالوز تنفسی بدنبال اضطراب یا تب ایجاد شده برای درمان ابتدا Rate تنفسی دستگاه راکم میکنیم و درصورت موثر نبودن حجم حیاتی ودقیقه ایی راکاهش میدهیم تا CO2 بیشتری احتباس پیدا کند ، البته ابتدا باید بفکر عامل زمینه ایی  بود. اگرتب داشت، تب راکنترل میکنیم، اگه تاکی پنه است ودرد دارد درد را کنترل میکنیم اگه بادستگاه fighting دارد مریض را sedate می کنیم. دمیدن درکیسه برای احتباس CO2  دربیماران هوشیاری که علایم آلکالوز تنفسی دارند مناسب هست( Rebreathing)

خونریزی های مغزی

پاراستزی انتهاها، شوستک مثبت،گیجی واسپاسم کارپوپدال در آلکالوز تنفسی و دی اکسیدکربن شایع هست.مهمترین مراقبت کنترل عاملی است که باعث هیپرونتیلاسیون شده است مثل درد، اضطراب،تب،کنترل الکترولیتهای سرم، تنگی نفس وکمک به احتباس CO2 است. ارتباط PH با میزان پتاسیم بصورت مدل الاکلنگی هست که در آن یکسر پتاسیم وطرف دیگر PH قرار دارد اگر PH کاهش پیدا کند ( اسیدوز)، پتاسیم داخل سلول بالا میرود واگر PH افزایش پیدا کند ( آلکالوز) ، پتاسیم کاهش پیدا میکند.

طب لاین گروه کادر درمان بیماری و متخصصین علوم پزشکی و پرستاری 

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید