ارتباط آسیب پذیری و کیفیت زندگی در سالمندان بیمار بستری در بیمارستان

0
13
آسیب-پذیری-و-کیفیت-زندگی-در-سالمندان-بیمار بستری-در-بیمارستان-پیامدهای سالمندی از جمله ناتوانی،بیماری،اقامت در مراکز نگهداری سالمندان، کاهش استقلال-آسایشگاه
آسیب-پذیری-و-کیفیت-زندگی-در-سالمندان-بیمار بستری-در-بیمارستان-پیامدهای سالمندی از جمله ناتوانی،بیماری،اقامت در مراکز نگهداری سالمندان، کاهش استقلال-آسایشگاه
خلاصه مقاله:

یکی از این پیامدهای مورد انتظار سالمندی جمعیت، افزایش شیوع آسیب پذیری است. عوامل مختلفی بر کیفیت زندگی می تواند تاثیر بگذارند و احتمالا آسیب پذیری یکی از آنان است.آسیب پذیری منجر به افزایش خطر ابتلا به پیامدهای سالمندی از جمله ناتوانی ،بیماریهای همراه، اقامت در مراکز نگهداری سالمندان- بیمارستان-سقوط، شکستگی ها- بستری شدن در بیمارستان- کاهش استقلال- مصرف بیش ازحد دارو و مرگ و میر میگردد.

خرید و دانلود بسته فیلمهای آموزشی مراقبت از سالمند در منزل

بستری در بیمارستان خود باعث افزایش هزینه های نظام بهداشت و درمان می گردد کیفیت زندگی یکی از مهمترین مسائل امروز در مراقبت سلامتی است و یکی از بزر گترین اهداف بهداشتی برای بالا بردن کیفیت زندگی افراد است.فرایند بستری شدن خود عاملی است که بر کیفیت زندگانی سالمندان تاثیر مخربی دارد.(مراکز نگهداری و مراقبت از سالمند).

از مهم ترین نتایج مطالعه حاضر می توان به این یافته اشاره کرد که 62/5 درصد از سالمندان مورد بررسی، آسیب پذیر تشخیص داده شدند. براساس یافته های این مطالعه آسیب پذیری با کیفیت زندگی رابطه معکوس دارد و با افزایش آسیب پذیری سالمندان کیفیت زیستی آنان افت می کند از سوی دیگر در این مطالعه بیش از نیمی از سالمندان آسیب پذیر بودند.

https://www.instagram.com/homecare_elderly_sick/

مراکز نگهداری سالمندان- آسایشگاه-نگهداری و پرستاری سالمند- ناتوانی و آسیب پذیری-بیمارستان

File name : ارتباط-آسیب-پذیری-و-کیفیت-زندگی-در-سالمندان-بیمار-بستری-در-بیمارستان.pdf

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید