روش های کاهش درد در بخش مراقبتهای ویژه

0
69
درد-درمان درد-دارو-بیمارستان-icu-مراقبت ویژه-پزشکی-پرستاری-طب مکمل-مسکن-اسطخودوس
درد-درمان درد-دارو-بیمارستان-icu-مراقبت ویژه-پزشکی-پرستاری-طب مکمل

روش های کاهش درد در بخش مراقبتهای ویژه

درد یکی از پیچیده ترین فرآیندهای بدن انسان است که ابعاد مختلف جسمی و روانشناختی دارد. تاکنون مطالعات اولیه فراوانی در زمینه مدیریت کاهش درد در بخش مراقبتهای ویژه انجام شده است،در ادامه با طب لاین24 همراه باشید تا از نتایج به روز در این مورد ،آگاهی یابید-درد-درمان درد-دارو-بیمارستان-icu-مراقبت ویژه-پزشکی-پرستاری-طب مکمل-مسکن-مخدر

درمانهای دارویي:

داروهای مسکن دسته ای از داروهای بسیار پرکاربرد در پزشکی هستند که برای کاهش درد و کنترل آن استفاده می شوند. مسکن ها با ساز و کارهای مختلف بر اعصاب مرکزی یا محیطی تأثیر می گذارند. داروهای مسکن تزریقی عمدتاً در بیمارستانها و برای مقابله با انواع دردها به ویژه درد پس از اعمال جراحی به کار می روند.

همانند سایر داروها امکان استفاده نابه جا و بیش از حد داروهای مسکن نیز وجود دارد که این مسئله مشکلاتی را برای بیمار به دنبال دارد .داروهای تزریقی مخدر شامل پتدین، مورفین، متادون، پنتازوسین، فنتانیل و غیره و داروهای مسکن غیر مخدر از خانواده ضد التهاب های غیر استروئیدی شامل کتورولاک، دیکلوفوناک و پیروکسیکام وغیره میباشند .

نتایج بررسی مطالعات نشان می دهد که داروهای زیر به طور معنی داری باعث کاهش درد می شوند:

Pregabaline- fentanyl- Paracetamol- Remifentanil – Propofol – Morphine  Dexmedetomidine- Dexmedetomidine- Carbamazepine – Gabapentin

داروهای مسکن در بخش مراقبتهای ویژه به طور قابل توجهی درد را کاهش میدهند اما اثر بخشی داروهای مختلف متفاوت است.

درد-درمان درد-دارو-بیمارستان-icu-مراقبت ویژه-پزشکی-پرستاری-طب مکمل- مسکن

درمانهای مکمل و سنتي

طب مکمل و سنتی Complementary and Alternative Medicine:(( CAMعبارت است از طیف وسیعی از درمانها و مراقبتهای پزشکی که در مراکز بهداشتی- درمانی در دسترس مردم قرار نگرفته و در سیستم آموزشی پزشکی آموزش داده نمیشود .طب سنتی

روند صعودی استفاده از انواع روشهای طب مکمل در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه در طول سالهای اخیر گواهی بر این موضوع میباشد؛ به طوری که شیوع استفاده از حداقل یکی از روشهای طب مکمل در انگلستان 33 درصد، استرالیا 46 درصد، فرانسه 49 درصد، هلند – آمریکا 34 درصد، بلژیک 75 -66 درصد هلند18 درصد و آلمان 30درصد گزارش شده است.

روشهای طب مکمل و سنتی عبارتند از: گیاهان دارویی، حجامت، طب سوزنی، هومیوپاتی، یوگا درمانی (مدیتیشن)، هیپنوتیزم، ماساژ درمانی، طب فشاری، دعا درمانی، آب درمانی، موسیقی درمانی، انرژی درمانی، کایروپراکتیک و غیره

درد-درمان درد-دارو-بیمارستان-icu-مراقبت ویژه-پزشکی-پرستاری-طب مکمل

نتیجه

با توجه به نتایج بررسی مطالعات کاظمیان و عابدیان، به نظر می رسد که گیاه اسطوخودوس باعث کاهش درد بیماران در بخش مراقبتهای ویژه می گردد و  به طور معنی داری باعث کاهش درد زایمان می شود.این نتیجه با نتایج Lakhan و همکاران همخوانی داشت که  نشان دادند اسطوخودوس در کاهش دردهای مزمن، درد پس از عمل جراحی و درد زنان مؤثر می باشد.

در بررسی مطالعات به نظر میرسد که موسیقی درمانی باعث کاهش درد بیماران در بخش مراقبتهای ویژه میگردد Garza-Villarreal و همکاران گزارش کردند که موسیقی درمانی به طور معنی داری باعث کاهش درد مزمن میگردد. نتایج پژوهشهای مرورسیستماتیک و متاآنالیز داخل کشور نیز  با نتایج مطالعه حاضر همراستا می باشد.

پژوهشهای مرورسیستماتیک و متاآنالیز نشان می دهند  که طب سوزنی باعث کاهش درد بیماران سرطانی  ویا حین زایمان می شود ، اما از نظر آماری معنی دار نیست-درد-درمان درد-دارو-بیمارستان-icu-مراقبت ویژه-پزشکی-پرستاری-طب مکمل- دارو

با توجه به بررسی مطالعات به نظر میرسد که روشهای طب مکمل و طب سنتی مانند طب سوزنی، ماساژ درمانی، موسیقی درمانی، آوای قرآن، سرما درمانی و استفاده از گیاه اسطوخودوس میتوانند در کنار طب جدید به کاهش درد در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانهای آموزشی، دولتی، خصوصی و نظامی کمک کنند.

بنابراین پیشنهاد میشود که از این روشها جهت مدیریت درد در بخش مراقبتهای ویژه استفاده شود. البته در اجرای این روشها نیاز به پزشکان، پرستاران و پرسنل کارآمد و دوره دیده میباشد، تا با ارائه مراقبتهای کارآمد و مؤثر موجب راحتی و آسایش بیماران شوند. اما در خصوص تأثیر سایر درمانها از جمله استفاده از هیپنوتیزم، مدیتیشن و آموزش نیاز به انجام مطالعات بیشتری میباشد.

https://www.instagram.com/tebline24/

منبع:مقاله :مدیریت کاهش درد در بخش مراقبتهای ویژه(ICU)،رومینا رسولوندی و همکاران

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید