سوختگی و انواع آن و مراقبت های درمانی

0
395
انواع سوختگی و مراقبت ها
انواع سوختگی و مراقبت ها

سوختگی:”مراقبت از سوختگي و محل سوخته براي آنست كه درد را كم كنيد، راه عفونت راببنديد، و از تبخير سطحي نيز جلوگيري كنيد”.مراقبت از سوختگی-درجات سوختگی-سوختگی شیمیایی و الکتریکی-پانسمان و درمان انواع سوختگی ها

1-مراقبت از سوختگي درجه يك

 1.  منطقة سوخته را در آب سرد فرو كنيد، يا يك پارچة خيس و سردروي آن بگذاريد تا درد كم شود. تا زماني كه درد چه درون آب يا بيرون آب هست، كمپرس سرد را ادامه دهيد (گاهي 10 دقيقه، و گاه تا 45 دقيقه طول مي كشد). سرما جلوي پيشرفت سوختگي رابه بافتهاي عمقي مي گيرد. اگر آب سرد در دسترس نبود، مي توانيد از نوشيدني هاي خنك نيز استفاده كنيد تا حرارت پوست سوخته پايين بيايد.
 2.  براي كم كردن درد و التهاب ايبوپروفن و به بچه ها استامينوفن بدهيد.
 3. پس از اينكه سوختگي خنك شد، روي آن ژل آلوورا(صبر زرد)يا يك محلول مرطوب كنندة پوست كه گران هم نباشد بماليد تا پوست مرطوب بشود و خارش و پوسته ريزي آن كم شود. صبر زرد خاصيت ضد ميكروبي دارد و مسكن قويي هم است.
 4.  بازو يا پاي سوخته را بالا نگه داريد.(درمان سوختگی)

2-مراقبت از سوختگي درجه دو كوچك (كمتر از %20سطح بدن)

 1. مراحل 1 و 2 در مراقبت از سوختگي درجة يك را انجام دهيد.
 2.  پس از اينكه منطقة سوخته خنك شد، يك لاية نازك پماد مخلوط باسيتراسين، نئومايسين و پولي ميكسين به آن بماليد. البته ماليدن آنتي بيوتيك موضعي زخم را استريل نمي كند، اما مي تواند تعداد باكتري ها را تا حدودي كم كند تا بدن بتواند با مكانیسمهاي دفاعي خود با آن مقابله نمايد و جلوي ورود باكتري را بگيرد.
 3. روي منطقة سوخته را با يك پانسمان خشك، غيرچسبنده، استريل با يك پارچة تميز بپوشانيد. پوشاندن سوختگي درد را از طريق محافظت از پايانه هاي عصبي كاهش ميدهد. هدف اصلي از پانسمان روي سوختگي، تميزنگه داشتن سوختگي و جلوگيري از هدررفتن رطوبت بدن از طريق تبخير و در نهايت كاهش درد است. اگر انگشتان دست يا پا سوخته اند، بين آنها پانسمان خشك بگذاريد.
 4.  به مصدوم تا آنجا كه مي تواند و حال تهوع پيدا نكرده است، آب بخورانيد.(درمان سوختگی)

 

***احتیاط: مبادا كمپرس سرد را براي سوختگی بيش از 20 % سطح بدن در بزرگسال،براي كودكان بكار بريد!!( خنك‌كردن سطح وسيع بدن باعث هيپوترمي(كاهش شديد دماي بدن) ميشود.

***احتیاط: مبادا پيش از آنكه محل سوختگي را خنك كنيد، روي آن مرهم، پماد، كره، كرم، اسپري، يا درمان هاي خانگي بگذاريد. اين نوع مرهم ها هم غيراستریل است و باعث عفونت ميشود و هم اينكه گرما را در محل نگه مي دارد و آسيب را بيشتر ميکند.

مراقبت از سوختگی-درجات سوختگی-سوختگی شیمیایی و الکتریکی-پانسمان و درمان انواع سوختگی ها

3-مراقبت از سوختگي درجة دوي بزرگ (بيش از 20 % سطح بدن)

 1. محل را سرد نكنيد چون ممكن است هيپوترمي ايجاد بشود.
 2. مراحل 2 تا 4 از مراقبت از سوختگي درجه دوي كوچك(كمتر از20% سطح بدن) را دنبال كنيد.
 3. در جستجوي مراقبتهاي پزشكي باشيد يا با اورژانس تماس بگيريد.

***احتیاط: مبادا كمپرس سرد را بيش از 20 % سطح بدن در بزرگسال 10%براي كودكان بكار بريد( مگر اينكه بخواهيد شعله را خاموش كنيد)

***احتیاط: مبادا تاو لها را پاره كنيد. تاول پاره نشده يك پانسمان استريل و عالي براي سوختگي است. روي تاول پاره هم پماد باسيتراسين بماليد و روي آن را با پانسمان خشك و استريل بپوشانيد.(درمان سوختگی)

4-مراقبت از سوختگي درجه سه

 1.  روي محل سوختگي را با يك پانسمان استريل يا پارچة تميز وخشك غيرچسبنده بپوشانيد.
 2. با بالا بردن پاهاي مصدوم و گرم نگه داشتن وي با يك پتو يا ملحفة تميز شوك او را درمان كنيد.
 3. در جستجوي مراقبت هاي پزشكي باشيد و مصدوم را به يك مركز درماني برسانيد.

مراقبت از سوختگی-درجات سوختگی-سوختگی شیمیایی و الکتریکی-پانسمان و درمان انواع سوختگی ها

5-سوختگي شيميايي

سوختگي شيميايي اغلب ناشي از تماس پوست با يك مادة سوزاننده يا خورنده است. ماده شيميايي تا زماني كه با پوست در تماس باشد به« سوزاندن» ادامه مي دهد، براي همين هم بايد در اسرع وقت از روي پوست برطرف شود.

كمکهاي اوليه براي تمامي سوختگی هاي شيميايي شبيه است، و تنها براي برخي موارد استثنايي از مواد خنثي كننده استفاده مي شود. قلياها مانند مواد بازكنندة فاضلاب بيش از اسيد ها مانند آب باتري سوختگي ايجاد مي كنند زيرا به اعماق بافت نفوذ مي كنند و تا مدت زيادي فعال مي مانند. تركيبات آلي مانند محصولات نفتي نيز مي توانند سوزاننده باشند.

درمان سوختگی شیمیایی

 1.  مواد شيميايي محل را بلافاصله با فشار آب بشوييد. براي مواد شيميايي خشك، قبل از شستشو با آب محل را از مادة شيميايي پاك كنيد، مگر اينكه به آب زيادي دسترسي داشته باشيد. مواد شيميايي خشك در مجاورت آب فعال مي شود و آسيب بيشتري به پوست وارد مي كنند. مراقب باشيد خودتان در تماس با مادة شيميايي قرار نگيريد.
 2. زماني كه با فشار آب شستشو ميدهيد زينت آلات و لباس هاي آلودة مصدوم را در بياوريد. لباس مادة شيميايي را در خود نگه مي دارد، و تازماني كه در تماس با پوست قرار دارد به سوزاندن ادامه مي دهد.
 3.  شستشو با فشار آب را در تمام سوختگي هاي شيميايي )پوست،چشم( به مدت 20 دقيقه ادامه دهيد. شستشو با مقدار زياد آب، غلظت ماده را كم و آن را رقيق مي كند و از روي پوست كنار مي زند.
 4.  محل سوختگي را با يك پانسمان استريل يا پارچة تميز، و درسوختگيهاي بزرگ با يك روبالشي بپوشانيد.
 5.  براي انواع سوختگي شيميايي در پي دريافت مراقبتهاي پزشكي باشيد.

 

مراقبت از سوختگی-درجات سوختگی-سوختگی شیمیایی و الکتریکی-پانسمان و درمان انواع سوختگی ها

6-سوختگي الكتريكي

حتي يك شوك الكتريكي كوچك نيز میتواند از درون آسيب شديدي وارد كند. جريان 1000 ولت و بيشتر را ولتاژ بالا میگويند، اما ولتاژ خانگي 220 ولت هم مي تواند كشنده باشد )

سه نوع آسيب ناشي از برق وجود دارد: سوختگي حرارتي(شعله)،سوختگي ناشي از قوس الكتريكي (جرقه)، و آسيب الكتريكي واقعي(در اثر تماس). سوختگي حرارتي (شعله)ناشي از تماس مستقيم لباس روي پوست با جريان الكتريكي و شعله ور شدن آنست. اين نوع آسيب در اثر شعله هاي ست كه جريان الكتريكي ايجاد مي كند نه به علت جريان يا قوس الكتريكي.

سوختگي ناشي از قوس الكتريكي (جرقه) زماني رخ م يدهد كه برق از يك نقطه به نقطه اي ديگر بپرد يا قوس تشكيل بدهد نه اينكه از بدن عبور كند. هر چند زمان جرقه كم باشد، اما میتواند يك آسيب سطحي ولي وسيع ايجاد نمايد.

آسيب واقعي ناشي از برق گرفتگي (تماس) زماني رخ م يدهد كه جريان برق از درون بدن عبور كند. اين نوع آسيب با دو نوع زخم ورودي و خروجي مشخص مي شود. “مهمترين نكته” در اين نوع آسيب اينست كه آسيب سطحي ممكن است تنها نوك يك كوه يخي باشد كه در آب فرو رفته است. جريان هاي برق با ولتاژ بالا كه از درون بدن عبور مي كند ممكن است آهنگ طبيعي قلب را مختل كند و باعث ايست قلبي، سوختگي و يا آسيبهاي ديگر بشود.

مایع درمانی در سوختگی

مراقبت از سوختگی-درجات سوختگی-سوختگی شیمیایی و الکتریکی-پانسمان و درمان انواع سوختگی ها

درمان سوختگی الکتریکی

 1.  از ايمني منطقه اطمينان حاصل كنيد. برق را قطع كنيد و يا دوشاخه را از پريز بيرون بكشيد. اگر اين كار ميسر نبود، با شركت برق منطقه يا اورژانس تماس بگيريد و از ايشان كمك بخواهيد.
 2. مصدوم را از نظرABC بررسی کنید.
 3. اگر مصدوم افتاد، او را از نظر آسيب ستون فقرات و مهر ه ها بررسي کنید.
 4. اگر مصدوم دچار آسيب ستون فقرات و مهره ها نبود، با بالابردن پاهاي مصدوم تا 20 تا 30 سانتيمتر مصدوم را از نظر شوك درمان كنيد؛ با انداختن پتو يا كت روي وي جلوي از دست رفتن حرارت بدن او را بگيريد.
 5. خيلي سريع بدنبال مراقبت هاي پزشكي باشيد. برق گرفتگي و صدمات ناشي از آن اغلب نياز به مركز مراقبت سوختگي دارد.

مراقبت از سوختگی-درجات سوختگی-سوختگی شیمیایی و الکتریکی-پانسمان و درمان انواع سوختگی ها

https://www.instagram.com/tebline24/

 

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید