یکشنبه, 23 خرداد, 1400

نکات آزمایشگاهی برای پرستاران

کراتینین،سرم Creatinine,Serum مقادیر مرجع زنان : ۰/۶ تا ۰/۹ mg/dl مردان : ۰/۸ تا ۱/۲ mg/dl مقادیر بحرانی کمتر از0/4 mg/dl یا2/8  mg/dl چه زمانی⬆️ کراتینین بیش از mg/dL ۲ نشونه این...

تست انعقادی در بیماری تحت درمان ضدانعقاد خوراکی

تفسیر تست انعقادی در بیماری که درمان ضدانعقاد خوراکی مستقیم دریافت می کند Michelle Sholzberg, MDCM, MSc; Yan Xu, MD یک مرد 74 ساله با شروع حاد و خودبخود گیجی و...

چطور ممكن است كه گروه خونی مادر و پدر o باشه و جنین A؟

 در مواقعی که از نظر تئوری این شبهه پیش می آید که گروه خون فرزندی بر اساس اصول توارث گروه خون ، با گروه...

در ارتباط باش

1,024طرفدارانمی پسندم
2,120دنبال کننده ها دنبال کردن
345دنبال کننده ها دنبال کردن
550مشترک هااشتراک
- Advertisement -
0