جمعه, 11 اسفند, 1402
آموزش-لغات-و ا-اصطلاحات پزشکی به آلمانی-ویژه مهاجرت-شغلی

دیکشنری مکالمات روزمره بیمارستانی به زبان آلمانی

اصطلاحات و لغات پر کاربرد بیمارستانی به زبان آلمانی یک خبر خوش برای تمام زبان آموزان کادر درمان که قصد آموزش و یادگیری زبان آلمانی...
آموزش زبان آلمانی برای پزشکان و پرستاران-لغات آلمانی-آموزش زبان آلمانی-مکالمات زبان آلمانی-مهاجرت-پزشکی

آموزش مکالمه زبان آلمانی-3

مکالمات آلمانی آموزش زبان آلمانی برای پزشکان و پرستاران:از مهمترین مهارت ها برای افرادیکه قصد مهاجرت کاری بعنوان کادر درمان را به آلمان دارند، یادگیری...
آموزش زبان آلمانی برای پزشکان و پرستاران-لغات آلمانی-آموزش زبان آلمانی-مکالمات زبان آلمانی-مهاجرت-پزشکی

آموزش مکالمه زبان آلمانی-2

مکالمات آلمانی آموزش زبان آلمانی برای پزشکان و پرستاران:از مهمترین مهارت ها برای افرادیکه قصد مهاجرت کاری بعنوان کادر درمان را به آلمان دارند، یادگیری...
آموزش زبان آلمانی برای پزشکان و پرستاران-لغات آلمانی-آموزش زبان آلمانی-مکالمات زبان آلمانی-مهاجرت-پزشکی

آموزش مکالمه زبان آلمانی-1

مکالمات آلمانی آموزش زبان آلمانی برای پزشکان و پرستاران:از مهمترین مهارت ها برای افرادیکه قصد مهاجرت کاری بعنوان کادر درمان را به آلمان دارند، یادگیری...
آلمانی برای پزشکان و پرستاران-مکالمات بیمارستانی به زبان آلمانی

مکالمات بیمارستانی به زبان آلمانی

آموزش زبان آلمانی برای کادر درمان:از مهمترین مهارت ها برای افرادیکه قصد مهاجرت کاری بعنوان کادر درمان را به آلمان دارند، یادگیری زبان آلمانی...
Menschen im beruf pflege A2--آموزش- زبان-آلمانی-پزشکی-پرستاری-مهاجرت کاری-کتاب-pdf

Menschen im beruf pflege A2

Menschen im beruf pflege A2:این کتاب یکی از "رفرنس های معروف پرستاران و پیراپزشکان" برای یادگیری زبان آلمانی جهت مهاجرت می باشد.در ادامه قسمتی...
دیالوگ های آلمانی مربوط به آشنا شدن

دیالوگ های آلمانی مربوط به آشنا شدن( Kennen lernen )

دیالوگ های آلمانی مربوط به آشنا شدن_ عبارات رایج اصطلاحات پزشکی به زبان آلمانی Kommen sie aus Asienشما از آسیا می آیید؟ Wie lange sind sie schon...
1,024طرفدارانمی پسندم
2,120دنبال کننده ها دنبال کردن
345دنبال کننده ها دنبال کردن
550مشترک هااشتراک
- Advertisement -