سه شنبه, 7 تیر, 1401
دیالوگ های آلمانی مربوط به آشنا شدن

دیالوگ های آلمانی مربوط به آشنا شدن( Kennen lernen )

دیالوگ های آلمانی مربوط به آشنا شدن_ عبارات رایج اصطلاحات پزشکی به زبان آلمانی Kommen sie aus Asienشما از آسیا می آیید؟ Wie lange sind sie schon...
اصطلاحات پزشکی به زبان آلمانی

اصطلاحات پزشکی به زبان آلمانی

آموزش لغات آلمانی و عبارات بیمارستانی لغات آلمانی_آموزش لغات بیمارستانی و عبارات بیمارستانی_جملات رایج در مکالمات بیمارستانی آموزش لغات آلمانی مربوط به بیمارستان و عبارات رایج Ich...

در ارتباط باش

1,024طرفدارانمی پسندم
2,120دنبال کننده ها دنبال کردن
345دنبال کننده ها دنبال کردن
550مشترک هااشتراک
- Advertisement -