رابطه تغییرات هوشیاری در بیماران کما با تحریک شنوایی

0
467
رابطه تغییرات هوشیاری در بیماران کما با تحریک شنوایی
رابطه تغییرات هوشیاری در بیماران کما با تحریک شنوایی

رابطه تغییرات هوشیاری در بیماران کما با تحریک شنوایی-GCS و تحریک شنوایی

روند تغییرات نمره هوشیاری بیماران کمایی

https://www.instagram.com/tebline24/

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید