یکشنبه, 23 خرداد, 1400
آنزیمهای قلبی

آنزیمهای قلبی

آنزیم های قلبی عبارتند از: کراتین فسفوکیناز (CPK) میوگلوبین Myoglobin تروپونین Troponin لاکتات دهیدروژناز هورمون(LDH) سرم گلوتامیک اگزالواستیک ترانس آمیناز (SGOT) کراتین فسفوکیناز (CPK) حساس ترین و اولینآنزیمی...

نکات دارویی در قلب وعروق

نکات دارویی در قلب وعروق: در تريامترن و اسپيرونلاكتون بايد دارو بعد از غذا مصرف شود تا فرد اسهال نشود. آميلوديپين و دلتيازيم و...
نارسایی احتقانی قلب(CHF)

نارسایی احتقانی قلب(CHF)

 انواع نارسایی احتقانی قلبی عبارتند از: نارسایی سیستولی نارسایی دیاستولی نارسایی احتقانی قلب(CHF) به شرایطی گفته میشه که برون ده قلب تکافوی تغذیه بافتهای بدن را...

در ارتباط باش

1,024طرفدارانمی پسندم
2,120دنبال کننده ها دنبال کردن
345دنبال کننده ها دنبال کردن
550مشترک هااشتراک
- Advertisement -
0