دیالوگ های آلمانی مربوط به آشنا شدن( Kennen lernen )

0
484
دیالوگ های آلمانی مربوط به آشنا شدن
دیالوگ های آلمانی مربوط به آشنا شدن

دیالوگ های آلمانی مربوط به آشنا شدن_ عبارات رایج

اصطلاحات پزشکی به زبان آلمانی

Kommen sie aus Asienشما از آسیا می آیید؟

Wie lange sind sie schon hierچه مدت هست که در اینجا اقامت دارید؟

Wie lange bleiben sieچه مدت در اینجا می مانید؟

Gefält es  Ihnen hierاز اینجا خوشتان می آید؟

Machen sie hier urlaubبرای مسافرت اینجا هستید؟

Besuchen sie mich malبه من سر بزنید

Hier ist meine Adresseاین آدرس من است

Sehen wir uns morgenفردا همدیگر رو می بیتیم؟

Tut mir leid,ich habe shon etwas vorنه متاسفانه من کار دارم

Tschüss خدا حافظ

Bis baldتا بعد

تماس با ما

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید