نتیجه رایحه درمانی( آروماتراپی) بر سالمندان

0
146
نتیجه رایحه درمانی( آروماتراپی) بر سالمندان
نتیجه رایحه درمانی( آروماتراپی) بر سالمندان

نتیجه رایحه درمانی( آروماتراپی) بر سالمندان

عطرهای آرام بخش می توانند به طور مستقیم بر آمیگدال و هیپوکامپ، دو ساختار مغز که با تجربه حافظه و احساسات شما ارتباط دارند، تاثیر بگذارد. به همین دلیل است که آروماتراپی می تواند بر چیزی بیشتر از احساس بو، برای ما تاثیر بگذارد.

تحلیل داده ها نشان داد که مداخلۀ مبتنی بر ذهن آگاهی-ماساژ آروماتراپی، ادراک درد و مؤلفه های آن و همچنین، کیفیت زندگی، کیفیت خواب سالمندان را در شرکت کنندگان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری بهبود داده است(05/0>P) و این اثرات به میزان زیادی در متغیر ادراک درد در مرحله پیگیری در بیماران باقی ‌ماند.

نتیجه‌گیری: یافته های این مطالعه، روش درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی- ماساژ آروماتراپی، سبب افزایش کیفیت زندگی و کیفیت خواب و کاهش ادراک درد سالمندان می شود و نمایانگر افق های تازه ای در مداخلات بالینی است و می‌توان از آن به عنوان یک روش مداخله ای مؤثر در بهبود سلامت عمومی و کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به درد مزمن سود جست.

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید